Bilder/Videos

Satu Jonsson

Beteendevetare, Professionell coach, intuitiv och konstnär 

-Välkommen till din plats för välbefinnande-BILDER/VIDEOS


Energistudion- Höj din energi och skapa allt du vill ha, och hur!

Andningsövning för snabb stresslindring

Mer videos, inspiration och verktyg på Facebook-sidan:

Satu Jonsson 

beteendevetare, professionell coach, 

intuitiv, konstnär